Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Cetelem online áruhitel

Áruhitel Referencia THM: 9,92%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Éves ügyleti kamat: 9,50%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 10, 12, 15, 20, 24, 30, vagy 36 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.


 

Reprezentatív példa   2 000 000 Ft-os vételár esetén:

Önrész:                                            0 Ft

Kezelési dij:                                                                               0 Ft

Hitelösszeg:                        2 000 000 Ft

Referencia THM:                                                                  9,92 %

Futamidő:                                 36 hónap

Havi törlesztőrészlet:                                                      64 065 Ft

Rögzített éves ügyleti kamat:         9,5 %

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):                  2 306 340 Ft

 

A D-Fortuna Bt. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Érvényes: 2021. május 5. napjától visszavonásig.

 

    

   Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek

 • Természetes személy

 • 18. életévét betöltötte

 • Magyarországon levő állandó lakcím

 • Igazolt, rendszeres jövedelem

 • Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség

 • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség

 • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

    A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

       1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

 • Érvényes útlevél és lakcímkártya

 • Érvényes adóigazolvány

        

        2. Jövedelmet igazoló okmányok

          Ha Ön munkavállaló 

 • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

 • Vagy
 •  
 • Azon bankszámla utolsó három kivonata, amely a hiteligénylő aktív munkaviszonyából származó jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére szól. A bankszámlakivonat a tartózkodási címet igazolja, a jövedelem sorban olvasható a munkáltató neve és mindhárom kivonaton ugyanazon munkáltatótól érkezik a jövedelem átutalás.

       Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

 • Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

        Ha Ön őstermelő

 • Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

         

        Ha Ön nyugdíjas

 • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi eredeti kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös nevére, illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,

  • Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.

  • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

  • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi eredeti kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös nevére, illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,

 •  
 •  
 • Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő felhatalmazást ad csoportos beszedésre
 • A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
 • Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre

 Letölthető dokumentumok

          

         Konstrukció

          Áruhitel Referencia 9,92% THM

          Ide kattintva érheti el a konstrukcióhoz tartozó hirdetményt.


          Munkáltatói igazolás


          Ide kattintva érheti el a kitöltendő munkáltatói igazolást.


           Ügynöki tájékoztató

           Ide kattinva érheti el a Cetelem ügynöki tájékoztató dokumentumát.


          Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

           Ide kattintva érhető el a jövedelem-változás hatásait bemutató dokumentum. 

         

 

 

  Linkek

      Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:

       Cetelem dokumentumok:Jövedelem-változás hatásainak bemutatásaÜgynöki tájékoztató

 • Tájékoztató (függő közvetítő) 

 • cégnév: D-FORTUNA Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

 • székhely: 7066 Pogány, 1750/3. hrsz.

 • levelezési cím: 7633 Pécs, Mezőszél utca 1/1.

 • felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank

 • (központi levélcím: 1850 Budapest,

 • Központi telefon: (36-1) 428-2600,

 • központi fax: (36-1) 429-8000,

 • E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

 • Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

 • Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.

 • Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

 • Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap.

 • A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar Cetelem Zrt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 • Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként számít fel díjat: termék, kiszállítás díja

TIPPEK A GYORS ÉS HIBAMENTES HITELÜGYINTÉZÉSHEZ

Hiteligénylés 5 perc alatt otthonodból, azonnali hitelbírálattal!

Ha online rendelnél, bizonyosodj meg róla, hogy a választott termékre érvényes hitelajánlatunk!

 

 • Rakd a kosárba a terméket és válaszd a fizetési módoknál az online hitelt (csak házhoz szállítás és szaküzletes átvételi mód esetén érhető el!).

 • A rendelés véglegesítését követően egy online űrlapra irányítunk, ahol meg kell adnod a hiteligényléshez szükséges adatokat. 

 • Az űrlap véglegesítését követően - bank által pozitívan elbírált kérelem esetén - nyomtasd ki a kapott dokumentumcsomagot és ne felejtsd el aláírni!

 • Bizonyosodj meg róla, hogy a szükséges dokumentumok közül mindegyikről gondoskodtál.

 • Figyelj a dokumentumok pontos kitöltésére és ne felejtsd el aláírni a megfelelő dokumentumokat, sokszor emiatt csúszik az ügyintézés!

 • Postázd el az összes szükséges dokumentumot a megadott címre! Személyes ügyintézésre nincs lehetőség!

 • Az átfutási idő függ a postára adás és beérkezés idejétől, az adatok, dokumentumok hiánytalan és helyes kitöltésétől. Jóváhagyott kérelem esetén automata üzenetben értesítünk és a rendelésed átadásra vagy leszállításra kerül a megadott átvételi módon.